ATMS

Historie

"Záchrana života je povinností všech lidí, která nemá hranic" (Raymond Pitet)

historie - člun historie - záchrana historie - potápění

ATMS je pokračovatelem první pražské skupiny vodních záchranářů, která působila ve stanici první pomoci na Žlutých lázních. V letech 1980-1990 jsme při akcích na vodě a v jejím okolí zachraňovali pod hlavičkou VZS ČSČK více než 3000 lidí , kteří se ocitli v nouzi na vodě. Skupina obdržela dvakrát vyznamenání ČÚV ČSČK za úspěšně prováděné záchranářské práce.

V roce 1990 se většina členů této skupiny shodla na založení občanského sdružení vodních záchranářů, které by pokračovalo zajišťováním akcí na vodě jako dříve pod hlavičkou ČSČK. V roce 1991 bylo založeno občanské sdružení VZS ATMS PRAHA a následující léta ukázala správnost tohoto rozhodnutí.

Kvalifikovaní členové ATMS se aktivně účastní řady akcí, kde je zapotřebí eventuálních záchranářských zákroků nebo záchrana technického vybavení. V evidenci ATMS je registrováno několik set případů poskytnutí záchranářské pomoci ohroženým a tonoucím a zákroků při záchraně plavidel na vodáckých akcích. Výuka a trénink nových vodních záchranářů probíhá po celý rok: bylo vyškoleno přes 2 000 osob a uskutečněna řada čtrnáctidenních a týdenních výcvikových středisek mládeže.

Aktuality

Kde nás najdete

kontaktní mail:
kontakt@atms-rescue.cz

Foto

nahled

© ATMS 2012-2018